Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 25 listopada 2015 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI GARNIZONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

 

Struktura organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji

 

1. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji stanowią:
1) Komendant;
2) I Zastępca Komendanta, zwany dalej „I Zastępcą”;
3) zastępcy Komendanta.

2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1) w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c) Wydział Techniki Operacyjnej,
d) Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e) Laboratorium Kryminalistyczne,
f) Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
g) Wydział do walki z Korupcją,
h) Wydział do walki z Cyberprzestępczością,
i) Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,
j) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

2) w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Sztab Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Wydział Konwojowy,
e) Wydział Postępowań Administracyjnych.

 

3) w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Wydział Kontroli,
b) Zespół Prawny,
c) Wydział Kadr i Szkolenia,
d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
e) Wydział Prezydialny,
f) Zespół Prasowy,
g) Zespół Psychologów,
h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
i) Wydział Finansów,
j) Zespół do spraw Inwentaryzacji,
k) Wydział Zaopatrzenia,
l) Wydział Transportu,
m) Wydział Inwestycji i Remontów,
n) Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
o) Wydział Teleinformatyki,
p) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
q) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 

Komisariaty Specjalistyczne Policji:

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

 

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu

 

Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

 

Komendy Powiatowe Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi


1. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej:

1) Komendant Powiatowy Policji

2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji


2. Komórki organizacyjne w KPP w Środzie Śląskiej:

1) w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny

 

2) w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji

b) Ogniwo Ruchu Drogowego

c) Posterunek Policji w Kostomłotach

d) Posterunek Policji w Miękini

e) Rewir Dzielnicowych w Malczycach

f) Jednoosobowe Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

g) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

 

3) w służbie wspomagającej:

a) Zespół Kadr i Szkolenia

b) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

c) Zespół Wspomagający

d) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych