: 178318
INFORMACJE:POLEGLI NA SŁUŻBIE
21 lipca 2006 roku o godz. 12.00 w Komendzie Głównej Policji, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się uroczystość poświęcona pamięci poległych i pomordowanych policjantów.
- Ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta. Policjant wstępując do służby ślubuje „(...) służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.” Policjanci, których nazwiska zostaną dziś wpisane do Księgi Pamięci wypełnili słowa roty ślubowania do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny - ponieśli ofiarę największą, ofiarę życia - podkreslił komendant główny Policji Marek Bieńkowski.

Podczas uroczystości podkreślano, że Policja nie zostawia bez pomocy rodzinpoległych i rannych funkcjonariuszy. Pomaga im Komenda Główna Policji,macierzyste jednostki Policjioraz powstała w 1997 roku Fundacja Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W nowelizowanej właśnie ustawie o Policji wprowadzono zapis art. 116 a, który stanowi, że „ W przypadku policjanta, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej, Komendant Główny policji przyznaje pomoc finansową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Policji”.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent Lech Kaczyński, Wicepremier i Minister SWiA Ludwik Dorn, Wiceminister SWiA Władysław Stasiak, Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski, Krajowy Duszpasterz Policji bp Marian Duś oraz zaproszeni goście, w tym również przedstawiciele stowarzyszeń Rodzin Policyjnych, Rodzin Katyńskich, a także najbliżsi członkowie rodzin poległych w służbie policjantów.

Podczas uroczystości Magdalena Stolarek córka zamordowanego policjanta odsłoniła tablice z nazwiskami funkcjonariuszy poległych w służbie, umieszczone na Ścianie Pamięci.

Sierżant
Agnieszka GRONOSTAJ
ur. 20.03.1976r. – zm. 23.12.2004r.
Referent
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĘŁA 20 SIERPNIA 1999R.
22 GRUDNIA 2004R. SIERŻ. AGNIESZKA GRONOSTAJ PEŁNIŁA SŁUŻBĘ PATROLOWĄ NA TERENIE GMINY MIĘKINIA JAKO DYSPONENT RADIOWOZU OZNAKOWANEGO. UDAŁA SIĘ NA INTERWENCJĘ DOMOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI GAŁÓW. KIERUJĄCY SAMOCHODEM OSOBOWYM NIE ZACHOWUJĄC NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS MANEWRU WYPRZEDZANIA NA PROSTYM ODCINKU DROGI ZJECHAŁ NA LEWY PAS JEZDNI, GDZIE ZDERZYŁ SIĘ CZOŁOWO Z PRAWIDŁOWO JADĄCYM RADIOWOZEM. SIERŻ. AGNIESZKA GRONOSTAJ W WYNIKU DOZNANYCH OBRAŻEŃ CIAŁA ZMARŁA W SZPITALU 23 GRUDNIA 2004R.
POŚMIERTNIE AWANSOWANA PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNY I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ SIERŻANTA POLICJI.

Podkomisarz
Tadeusz BARTOSIK
ur. 2.03.1970r. – zm. 28.01.2006r.
Dowódca drużyny AWGŁ
w Oddziale Prewencji Policji
w Katowicach

SŁUŻBĘ W POLICJI PEŁNIŁ OD 3 LISTOPADA 1989R. W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH, SWÓJ WOLNY CZAS SPĘDZAŁ CZĘSTO WŚRÓD KOLEGÓW POLICJANTÓW REALIZUJĄC ŻYCIOWĄ PASJĘ MUZYCZNĄ – BYŁ INSTRUMENTALISTĄ W ORKIESTRZE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH.
28 STYCZNIA 2006R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ PATROLOWĄ PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W CHORZOWIE. ZGINĄŁ, RATUJĄC LUDZI W KATASTROFIE BUDOWLANEJ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KATOWICKICH, PRZYGNIECIONY METALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU.
POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA STOPIEŃ PODKOMISARZA.

Aspirant
Henryk STOLAREK
ur. 1.07.1956r. – zm. 24.03.1994r.
Dzielnicowy Komisariat Policji
w Brzeźniu

SŁUŻBĘ ROZPOCZĄŁ 15 KWIETNIA 1977R.
ASP. HENRYK STOLAREK ZOSTAŁ BESTIALSKO ZAMORDOWANY PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW PODCZAS PEŁNIENIA SAMOTNEJ SŁUŻBY NA TERENIE WSI ZAPOLE W NOCY Z 23 NA 24 MARCA 1994R. RADIOWÓZ ZE ZWŁOKAMI POLICJANTA ZNALEZIONO W LEŚNYM STAWIE NA TERENIE SĄSIEDNIEJ MIEJSCOWOŚCI. ODZNACZONY POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ.

Aspirant
Tomasz SKROŃSKI
ur. 7.05.1973r. – zm. 24.04.2004r.
Referent
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ W DNIU 18 KWIETNIA 1995R
24 KWIETNIA 2004R. ASP. TOMASZ SKROŃSKI PEŁNIĄC SŁUŻBĘ NA POSTERUNKU RADAROWEJ KONTROLI PRĘDKOŚCI ZOSTAŁ POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD JADĄCY Z NADMIERNĄ I NIEDOSTOSOWANĄ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW JAZDY PRĘDKOŚCIĄ. POLICJANT PONIÓSŁ ŚMIERĆ W MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY.
ODZNACZONY POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT, A TAKŻE POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNY I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ ASPIRANTA.Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu