: 185025
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA:pelnomocnik

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
ds. Ochrony Praw Człowieka
podinsp. Barbara Lorenz - Żelisko

nadkom. Iwona Blicharska


specjalista w zakresie ochrony praw człowieka
przy jednoosobowym stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiutel. stacjonarny 71 340-45-21

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl


Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00 - 11.00, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Muzealnej 2/4, pok. 073.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu